Конкурс за детска рисунка

ОЧАКВАЙТЕ нашият конкурс за детска рисунка!Като всеки сериозен конкурс и този има строги правила.

  1. Изберете си любим герой от програмата на телевизия EKIDS.
  2. Нарисувайте рисунка на този герой
  3. Напишете си името и годините
  4. Телефона и адреса също, но те на отделно място.
  5. Изпратете ни рисунката!

Сканирана на: ekids.television@gmail.com.

По пощата на адреса на телевизията.

Рисунките ще бъдат качени на сайта ни, а най – сполучливите ще бъдат показани в програмата на EKIDS.

ЩЕ ИМА СТРАХОТНИ НАГРАДИ!!!